Iskola előkészítő foglalkozások a Kinderzentrumban

Sokszor a szülő nem tudja, mit várjon, mit várhat egy ilyen egész napos foglalkozástól. Egyáltalán van értelme a gyermeket már 6 éves kora előtt az iskolára hangolni, “felkészíteni”, vagy meghagyjuk mindezt az iskolának, gondolván, ez az ott dolgozó pedagógusok feladata?

Az iskolakezdés hatalmas kihívást jelent egy kisgyermeknek. Egyáltalán nem mindegy a jövő szempontjából, hogy könnyedén veszi-e az akadályokat, vagy a kudarcok sorozata kedvünket szegi.
A legtöbb szülő nagy figyelmet fordít az iskola, a tanár kiválasztására, hiszen tudatában van annak, hogy ennek sors döntő jelentősége lehet gyermekeik jövője szempontjából. Azonban a készségeknek és képességeknek is nagy szerepe van a tanulás eredményességében. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy gyermekünk „iskolaérett”, kialakultak azok a képességek, melyekkel már sikeresen legyőzhetők az új akadályok, teljesíthetőek, az új feladatok.

Azonban az iskolakezdés nem csak a tanulnivalók sokasága miatt jelent kihívást a gyermekek számára, hanem a mindennapi rutin megváltozásában is. Attól a gyerektől, aki eddig reggeltől estig szabadon játszott, most azt várjuk el, hogy órákon keresztül nyugodtan üljön és figyeljen. Ez pedig nem egyszerű feladat. Az iskola előkészítő foglalkozásokon játékosan fejlesztjük a gyerekek készségeit, képességeit, motiváljuk
őket. A mai általános iskolák, különösen, amelyek két tannyelvű osztályokat működtetnek, komoly követelményeket állítanak a gyerekek el. Iskola-előkészítő foglalkozásaink legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.
Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a tapasztaláson alapuló módszerekkel, stressz mentes élmény pedagógiával és sok játékkal készítjük elő. Nagy gondot fordítunk a kommunikáció alapú nyelvi
nevelésre is. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.
Az iskola-előkészítő foglalkozások az alábbi célokat tűzik ki:

  • Írás-előkészítés – grafomotoros fejlesztés– Cél az írás elsajátításához szükséges képességek fejlesztése, valamint az íráselemek fokozatos megtanítása, valamint a vizuális tagolás, vizuális differenciálás, szerialitás
    képességeinek fejlesztése.
  • Olvasás-előkészítés – Cél a testséma, a térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, a beszéd fejlesztése, ezen belül a szókincs, a főfogalom alá rendelés, mondatalkotás, történetalkotás, a ritmusérzék fejlesztése, a szótagolás, a hangok hosszúságának differenciálása, valamint az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztése. Számolás – Cél a gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak megtanítása, relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.
  • Differenciált fejlesztés – Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek képességeinek, egyéni fejlettségének megfigyelésére, mérésére, hogy megfelelő fejlesztésben részesülhessenek, lemaradás esetén időben segítséget kaphassanak. Amellett, hogy pedagógusaink folyamatosan megfigyelik a gyermekek fejlődését, erről feljegyzéseket is készítenek, és a szülőket is tájékoztatják, külső szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a munkába. A Kinderzentrum logopédusa és gyógypedagógusai is felmérik a gyerekeket.

2092 Budakeszi, Fő u. 178.
Hívj most+36 70-235-3637

Kinderzentrum©. Minden jog fenntartva:  Impresszum

Graphical.hu