Novembertől iskola előkészítő foglalkozások Kinderzentrumban

Novembertől iskola előkészítő foglalkozások Kinderzentrumban

két tanítási nyelvű, vagy német nemzetiségi osztályokba jelentkező gyermekek számára

A foglalkozások időpontja:

 1. csoport: szerda: 8,00 – 9,30  okosító torna + beszéd(értés) (2×45 perc)
 2. csoport: péntek: 8,00 – 9,30 okosító torna + grafomotoros fejlesztés (2×45 perc)
 3. komplex iskolaelőkészítő: péntek:  14,00 – 16,30 (3×45 perc)
 4. beszéd(értés) + okosító torna + grafomotoros fejlesztés

A foglalkozások megkezdése előtt minden esetben egyéni képességmérést végzünk. Ez azért szükséges, hogy felmérjük, honnan indulunk, és meghatározzuk, hogy mik a pontos céljaink a gyermek felkészítésben. A Kinderzentrumban minden gyermeket egyénileg, a saját szintjéhez mérten fejlesztünk és segítünk. A felmérés időtartama 1,5 – 2 óra (a gyermek képességeitől és terhelhetőségétől függően). A felmérés eredményéről, a fejlesztési javaslatról minden esetben írásbeli tájékoztatást kapnak a szülők és biztosítunk számukra konzultációs lehetőségét.

Maximális csoportlétszám: 6 gyermek csoportonként

Árak:

 • képességek felmérése írásos kiértékeléssel: 10.000 Ft
 • 2×45 perces foglalkozás: 7.500 Ft/ alkalom (Minimum 8 alkalmat kell befizetni)
 • komplex iskolaélőkészítő (3×45 perc + uzsonna): 9.000 Ft/alkalom (Minimum 8 alkalmat kell befizetni)

Egyéni foglalkozásokra is lehetőség van, igény szerint, a rendelkezésre álló szabad időpontok függvényében.

Okosító torna:

A Kulcsár-féle mozgásterápiát az a felismerés hívta életre, hogy az idegrendszer érése szoros kapcsolatban áll a mozgás fejlődésével.

Születés után a mozgás az első  kommunikációs eszközünk a világgal. Az éretlen idegrendszer különféle hiányokat, lemaradásokat, viselkedésbeli eltéréseket produkálhat.

A Kulcsár-féle komplex mozgásterápia (KMT) ezen deficitek csökkentésében, megszüntetésében segíthet.

A komplex mozgásterápia során a gyermek újraélheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újraszerveződik, erősebbé válik, melynek következtében pozitív változások következnek be a tanulásban, magatartásban, önbizalomban.

A foglalkozásokat a KMT alapjaira építve, különböző labdás elemekkel kiegészítve szervezzük: használunk a gyermektenyérben elférő kislabdát (mely az apró kezek ügyesítésének hatékony eszköze), szivacslabdát mely számtalan lehetőséget teremt a játék mellett pl.  a finommotorika, a szem- kéz koordináció, a szabálytanulás révén a szociális kompetenciák fejlesztésére),  gimnasztikai labdát ( amivel az egyensúly és a helyes testtartás is hatékonyan fejleszthető).

A foglakozások másik fontos alappillére a zene, éneklés és mondókázás, mely jól fejleszti az emlékezeti funkciókat, a beszédprodukciót, valamint a ritmusérzéket, mely a szótagoláshoz, ezáltal az olvasás- és a helyesírás tanulásához nélkülözhetetlen.

Beszéd- beszédértés

Az olvasás, írás, helyesírás elsajátításának, az idegen vagy második anyanyelv hatékony tanulásának egyik alapvető feltétele az ép beszéd. Szülőként gyakran megfeledkezünk róla, de a beszéd nemcsak a szavak, mondatok kiejtésének képességét jelenti, hanem azt is, hogy megértjük mások beszédét.

Ahogy gyermek növekszik, úgy fejlődik beszéde, a szavak hibátlan kiejtésének képessége, és a mások által kiejtett szavak, mondatok megértésének képessége. A kettő együttműködése eredményezi a beszéd és a beszédmegértés fejlődését és életkornak megfelelő működését.

Nem könnyű észrevenni

A gyerekek beszédében könnyű észrevenni a hibákat, például ha pösze, dadog vagy hadar, a beszédmegértés problémái azonban – főleg, ha a gyermek értelmes –  sokáig rejtve maradhatnak. A következmények közül a leggyakoribb és a legtöbb gyereket érintő gond az olvasási és írási nehézség.

A beszédmegértési zavar felismerése

Ép beszéd és hallás mellett gyakori, hogy a gyerekek viselkedési problémáinak hátterében a beszédmegértés zavara áll.

Mire érdemes figyelni?

– gyakran visszakérdez, és megerősítést vár az elhangzottakkal kapcsolatban,

– vagy ha a többieket figyeli, hogy mit kell csinálni,

– ha a mese nem köti le, és nem tudja elismételni a hallottakat,

– ha a verseket, dalokat nem, vagy csak lassan képes megtanulni,

– ha nyelvtanilag helytelen mondatokat használ, rosszul toldalékol,

– ha hosszabb, nehezebb szavakban sokszor cseréli fel a hangokat (karalábé helyett karabálé).

Fontos: A beszédészlelési, beszédmegértési problémák az életkor előrehaladtával nem rendeződnek, nem oldódnak meg maguktól. A fejlesztés elmaradása rengeteg iskolai kudarcot okoz, hiszen a tökéletes beszédmegértés az alapja a későbbi jó szövegértésnek.

Forrás: varazsbetu.hu/

A foglalkozásokon az évszakokhoz és jeles napokhoz kapcsolódva, játékos feladatokkal, sok verssel és mesével fejlesztjük a gyermekek beszédértését, miközben gyarapodik szókincsük, fejlődik figyelmük, emlékezetük.

Finom- és grafomotorika fejlesztése

A finom- és grafomotorikáról

A finommotorika tágabb értelemben a testrészek (szem, száj, kéz, láb és ujjak) koordinált mozgása, szűkebb értelemben a kéz és kéz ujjainak összerendezett mozgása, amely megfelelő idegrendszeri érettséget is feltételez. Fejlődése szorosan összefügg a nagymozgások kialakulásával és összerendeződésével, az egyensúly fejlődésével, és a szem-kéz koordináció alakulásával, valamint az izmok és a csontok állapotával.

A “grafomotorikus” szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységet értjük alatta, de szűkebb értelemben a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. A grafomotoros ügyetlenség azt jelenti, hogy a finommotoros gátoltság miatt a gyereknek nagyon gyenge a kézmozgása, a rajzolás és írás kivitelezése nehézséget okoz, vagy a gyerek egyáltalán nem hajlandó kezébe venni a ceruzát.

Milyen jelzések utalhatnak arra, hogy baj van a gyermek finommotorikájával?

 • Egyensúlyi problémái vannak, gyakran elesik, ütközik.
 • A nagymozgások ügyetlenebbek.
 • Finommotoros tevékenységei kapkodók.
 • Nem tud labdát elkapni/elrúgni.
 • Nem szívesen manipulál apró dolgokkal, tárgyakkal (pl. építőkocka, lego).
 • Nem szeret gyurmázni, sarat dagasztani.
 • Nehezen illeszt össze dolgokat (pl. puzzle elemei, kupakcsavarás).
 • Nem tud fűzni (lyukba betalálni), célba dobásnál/rúgásnál többnyire sikertelen.
 • Nem tud életkorának megfelelően kötni, csatolni, gombolni, masnit kötni
 • Nem biztos a kézdominancia.
 • Nem érdeklik a ceruzák, festőeszközök, nem próbálgatja azokat, vagy tudatosan kerüli használatukat.
 • Kerüli a rajzolást, nem firkál.
 • Túl gyenge/túl erős az írásnyomatéka.
 • Görcsös, helytelen a ceruzafogás.
 • A vonalvezetés egyenetlen, a színezés pontatlan, nem vonaltartó.

A foglalkozásokon a papír-ceruza gyakorlatok mellett sokat kézművesedünk: festünk, gyurmázunk, origamizunk, gyöngyözünk, gyakoroljuk a tépést, vágást ragasztást. Ezzel nem csak a kéz ujjait ügyesítjük, de fejlődik a gyermek esztétikai érzéke, kreativitása, megtapasztalja az alkotás örömét, erősödik figyelme, feladattarása, kitartása is.

Iskolaelőkészítő foglalkozásainkat Karnis Józsefné Zsuzsi (néni) tartja:

Magamról: Karnis Józsefné Zsuzsi (néni) vagyok, szakvizsgázott gyógypedagógus, DSZIT terapeuta, komplex mozgásterápiás (KMT) fejlesztő. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezem az óvodás és általános iskoláskorú többnyelvű gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztésében.

Nehéz pontosan meghatározni, hogy pontosan milyen kompetenciák szükségesek a sikeres iskolakezdéshez, hiszen az iskolaérettség igen szerteágazó, sokrétű képességekből és készségekből tevődik össze. Mindennapi munkám során legtöbbször a kis- és nagymozgás, a finom- és grafomotoros mozgás, szem-kéz koordináció, valamint a beszéd(produkció) és a beszédértés nehezítettségével találkozom, ezért tartom fontosnak e  területek kiemelt fejlesztését, beleszőve sok más részképesség megerősítését is.

2092 Budakeszi, Fő u. 178.
Hívj most+36 70-235-3637

Kinderzentrum©. Minden jog fenntartva:  Impresszum

Graphical.hu