Német-Magyar Személyiségfejlesztő Gyermekközpont
2092 Budakeszi, Fő utca 178.
Hívj most+36-70-235-3637

Házirend

Napirend a Kinderzentrumban

Reggeli gyülekező

A gyerekeket 8-9 között várjuk. A gyülekező alatt a gyerekek szabadon játszanak. Mivel nem egyszerre érkeznek a gyerekek, lehetőségünk nyílik egy- egy gyermek játékos fejlesztésére. Az érkező gyerekeket és szülőket közösen köszöntjük a gyerekekkel és az újonnan érkező gyerekeket a szülőtől való búcsúzás után bekísérjük a terembe.

Reggeli

Közösen reggelizünk 9-1/2 10 között. Azt javasoljuk a szülőknek, hogy 9:00 érkezzenek meg a gyerekek, így biztosan együtt tudunk reggelizni.

Szabad játék

A Kinderzentrumban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek minél több lehetősége legyen szabad játékra, hiszen ez az óvodás korú gyerekek legfejlesztőbb tevékenysége. A játéktevékenységnek is vannak szabályai melyet a gyermekeknek is meg kell ismerni és be kell tartani.

Foglalkozások, kezdeményezések

A Kinderzentrumban is vannak különböző nevelési területek (ezekből lesznek az iskolában a tantárgyak), amelyeken belül tapasztalatokat, ismereteket nyújtunk a gyerekeknek. Ezek a következők:

  • mese-vers
  • rajzolás, mintázás, kézi munka
  • a külső világ tevékeny megismerése (ebbe tulajdonképpen a környezeti nevelés és a matematika tartozik)
  • ének, zene, énekes játék
  • mozgás
  • Magyar, angol és német nyelv
Mindezeket áthatja az egészséges életmódra nevelés és az érzelmi nevelés.

Azért nevezzük kezdeményezésnek is a foglalkozásokat, mert igyekszünk úgy indítani az eltervezett ismeret átadási folyamatot, hogy az a gyerekek játék-tevékenységéből induljon ki. Más szóval olyan játékhelyzeteket, alkalmakat kell teremtenünk, amelyben ők szinte észrevétlenül lesznek részesei egy tanulási folyamatnak. Ezért ennek időpontja sem meghatározott, akkor valósul meg a délelőtt folyamán, amikor a legmegfelelőbb rá az alkalom, valamikor a reggelizés és az udvari játék közötti időszakban.

Levegőzés, séta, udvari játék

Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapi futkározást, szaladgálást, játékot a szabad levegőn. Ennek fontos élettani oka is van. Biztosan észrevettétek már, hogy a kisgyerekek fej-test aránya egészen más, mint a kamaszoké, vagy a felnőtteké. Persze később ezek az arányok megváltoznak majd. Ez azt jelenti, hogy idegrendszerük oxigénszükségletét viszonylag kis tüdöjük csak úgy tudja biztosítani, ha naponta 4-5 órát mozognak, rohangálnak a szabadban. Ebben az életkorban hihetetlenül nagy a mozgásigényük, ami a csoportszobában nemigen tud kielégülni. Így mindig nagy hangsúlyt helyezünk a kinti játékra. Ezt úgy kell alakítanunk, hogy ebédidőig még beférjen a napirendbe.

Ebéd, készülődés a pihenésre

Az ebédelés minimum fél órát eltart, gyakran ennél tovább is. Ebéd előtt és után mosdóba megyünk, wc, kézmosás, fogmosás, majd a lefekvéshez készülődünk. Akik ebéd után mennek haza, azoknak azt szoktuk mondani, 1/2 1 után jöjjenek a gyermekükért.

Mese, alvás

Nálunk kb. 13 órakor kezdődik a mesélés. Általában 2-3 mesét mondunk, attól függően, milyen hosszúak. Vegyes csoportban mindig van egy kicsiknek, egy középsősöknek és egy nagycsoportosoknak szóló mese. Vannak, akik már a mese végére elalszanak. Mindig vannak olyanok, akik nehezen nyugszanak meg, de sokszor segít, ha melléjük ülünk, betakargatjuk és simogatjuk őket. Van, aki szívesen fogja a kezemet, de olyan is van, aki kijelenti, hogy nem kell simogatni. A nagyobb gyerekek, akik nem alszanak, alvásidő alatt társasjátékoznak, kézműveskednek, vagy játékos feladatokat oldanak meg nevelő segítségével. Körülbelül 3/4 3- ½ 4-ig alszanak a gyerekek, utána lassacskán ébredeznek és uzsonnához készülünk.

Uzsonna és játék

Mint minden étkezést az uzsonnát is közösen fogyasztjuk. A nagyobb gyerekek már gyakran segítenek az uzsonna elkészítésében. Uzsonna után általában már jönnek a szülők is a kicsikért. Ha tehetjük – időjárás függvényében – ilyenkor is kimegyünk az udvarra, ha nem tudunk, akkor ismét van lehetőségük a gyerekeknek a szabad játékra. A szülők 16:45-ig elviszik a gyerekeket.

 

“A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével.

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben. A napirend igazodik a különböző programokban megfogalmazott feladatokhoz. Figyelembe veszi a helyi szokásokat, igényeket.

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.”

2092 Budakeszi, Fő u. 178.
Hívj most+36 70-235-3637

Kinderzentrum©. Minden jog fenntartva:  Impresszum

Graphical.hu